งานพิมพ์ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา

*********
รายชื่อนักเรียนที่กรอกข้อมูลผิดพลาด
******
ไม่สามารถเลือกใช้งานฐานข้อมูลได้
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ สกุล ลงทะเบียน แผน
วิทย์-คณิต
แผน
ภาษา-คณิต
แผน
ภาษา-ศิลปะ
GPA
5 ภาคเรียน
GPA-วิทย์ GPA-คณิต GPA-ต่างประเทศ GPA-ภาษาไทย แก้ไขใบสมัคร
กรอกแผนการเรียนผิดพลาด [ไม่ครบ 3 อันดับ]